728 x 90

Zbliża się klęska koalicji. Jarosław Lisiecki zapewne wkrótce przestanie być przewodniczącym Rady

<font color=red>Zbliża się klęska koalicji. Jarosław Lisiecki zapewne wkrótce przestanie być przewodniczącym Rady </font>

18 sierpnia 2017 roku 12 radnych złożyło w Urzędzie Miejskim pismo skierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej, w którym wnioskuje o zwołanie tzw nadzwyczajnej sesji Rady. Głównym punktem tej sesji ma być odwołanie Jarosława Lisieckiego ze stanowiska Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Zgodnie z artykułem 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, przewodniczący Rady obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Zdaniem wnioskodawców Jarosław Lisiecki nie wykonuje funkcji przewodniczącego w sposób należyty i dlatego mając na uwadze potrzebę poprawy funkcjonowania Rady Miejskiej oraz usprawnienia sposobu prowadzenia sesji, taki wniosek został złożony. Przypomnijmy, że Jarosław Lisiecki został rekomendowany na stanowisko przewodniczącego Rady w 2014 roku przez Klub Radnych Platformy Obywatelskiej, którego był członkiem. W lipcu 2016 roku wraz z 4 innymi członkami Klubu został z niego usunięty i wszedł w skład utworzonego Klubu Radnych Niezależnych. Głosował też za usunięciem z innych funkcji w Radzie swoich byłych kolegów.
Ciekawe co zrobi przewodniczący, który na jednej z sesji przekonywał, że nie jest przywiązany do swojego stanowiska w Radzie.