728 x 90

Wszystko miało być zrobione…, ale nie jest

Wszystko miało być zrobione…, ale nie jest

Co się dzieje z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Ostrowa Wielkopolskiego? Pytał o to na ostatniej (28 grudnia) sesji Rady Miejskiej radny Andrzej Kornaszewski.

– Minęło 14 miesięcy od przyjęcia przez Radę Miejska – Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 9 miesięcy temu zadałem w związku z tym planem szereg pytań, na które uzyskałem wymijające odpowiedzi typu: mamy czas do końca roku, jesteśmy na etapie wdrażania systemu monitorowania, wszystko będzie zrobione itp… – zaznaczył radny.

Następnie przeszedł do zadawania pytań. Czy powołano już koordynatora wdrażania PGN? Jeśli tak to kto nim jest, jeśli nie to dla czego i kiedy będzie? Czy powołano zespół koordynujący? Jeśli tak to w jakim składzie i kiedy?  Czy powołano już komórkę ds. Zarządzania Energią? Jeśli nie to kiedy się planuje? Jakie działania podjęto w sprawie opracowania systemu monitorowania, który umożliwi dokonywanie ocen procesu wdrażania PGN?

– We wdrażaniu PGN istotna jest systematyczna kontrola przebiegu tego procesu oraz ocena stopnia realizacji zadań wyznaczonych w PGN, przy jednoczesnej ocenie stanu środowiska oraz kontroli przestrzegania prawa ochrony środowiska. Niezbędne jest opracowanie systemu monitorowania, który umożliwi dokonywanie ocen procesu wdrażania i ewentualne wprowadzanie korekt rodzajów i wielkości działań naprawczych – mówił Andrzej Kornaszewski. – W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego stworzona została baza danych PGN w formie aplikacji internetowej. Aplikacja umożliwia pełny, a zarazem przejrzysty podgląd danych – oraz w zakresie przydzielonym każdemu użytkownikowi ich edycję

Gdzie można znaleźć tę aplikację z bazą danych PGN? Z tym jest problem. Na stronie internetowej o adresie http://pgn.umostrow.pl/, do 28 grudnia br. znajdowały się trzy artykuły z początków lipca ubiegłego roku na temat PGN ogólnie i nie ma nawet PGN dla Ostro wa Wlkp. – Minęło 17 miesięcy od utworzenia tej strony, a ona raczej przynosi wstyd jej twórcom. Nigdzie nie jest promowana, nie jest aktualizowana. Ot po prostu jest taki wymóg. Pojawiły się co prawda zakładki typu: Działania miasta w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, po kliknięciu pojawia się napis – strona nie odnaleziona. Wstyd – podkreślił radny Kornaszewski.

W odpowiedzi na zapytanie radnego, głos zabrała Barbara Spiżak, naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. Wyznała, iż nie powołano jeszcze koordynatora wdrażania PGN dla Ostrowa Wlkp. W skład zespołu kontrolnego wchodzą z kolei naczelnicy trzech wydziałów UM.

Oznacza to, że urzędnicy kontrolują się sami…