728 x 90

Władza z lekką rączką

Władza z lekką rączką

Za ciężką pracę należy się sowita zapłata. Radna Milena Kowalska zapytała o premie miejskich urzędników. Odpowiedź jest bardzo ciekawa. Premię dostał nawet odwołany wice Jakub Szczurek, niestety odpowiedź na interpelację nie precyzuje czy premia była za czy mimo fotowoltaiki.

I Zastępca Prezydenta Miasta:
lipiec 5.684,00 zł brutto;
II Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Matecka
marzec 7.180.00 zł brutto;
lipiec 6.020.,00 zł brutto;
grudzień 24.080,00 zł brutto;
Skarbnik Miejski:
lipiec 11.400,00 zł brutto;
grudzień 11.400,00 zł brutto;
Sekretarz Miasta:
grudzień 22.800,00 zł brutto;
Kwota wypłaconych premii dla ścisłego kierownictwa w 2017 roku:

Sekretarz Miasta:
lipiec 6.840,00 zł brutto
grudzień 15.960,00 zł brutto
Razem na premie i nagrody dla ścisłego kierownictwa urzędu w 2017r. wydatkowano 111,364,00 zł.
Kwoty wypłaconych nagród dla pracowników w 2017 roku
– 375.295,00 zł brutto (w tym w grudniu 2017 roku –267.451,20 zł brutto).

Nagrody i premie są przyznawane zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania i Regulaminem premiowania pracowników Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Pracodawca może przyznać nagrodę pracownikom szczególnie wyróżniającym się w pracy zawodowej, podejmującym i wdrażającym nowe inicjatywy w pracy mające na celu poprawę jakości obsługi interesantów, warunków pracy, za wykonywanie dodatkowych zadań poza zakresem obowiązków pracownika, za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. Uzasadnieniem przyznania premii jest sprawne, terminowe i prawidłowe realizowanie powierzonych obowiązków przez pracowników – czytamy w odpowiedzi na interpelację radnej.
Jest już zupełnie jak za czasów rządów macierzystego ugrupowania prezydencji. Ostrowianie piją szampana – ustami swych przedstawicieli.