728 x 90

Rada od nowa

Rada od nowa

Andrzej Kornaszewski szefem komisji rewizyjnej, Mariusz Leki komisji działalności gospodarczej, Milena Kowalska budżetu i finansów, Jakub Paduch polityki społecznej, Mariusz Nowak edukacji zaś Wojciech Kornaszewski bezpieczeństwa i porządku. Nowy skład komisji to efekt zmiany układu w Radzie Miasta. Opozycja znów ma w niej większość.

Poprzednie zmiany były efektem przejścia do obozu władzy kilku radnych wybranych do rady z poparciem PO.
Radni zmienili także skład Prezydium. Nowi wiceprzewodniczący to Wojciech Matuszczak i Alojzy Motylewski. Ale nie sprawy personalne są tu najważniejsze.
Co się zmieni w funkcjonowaniu Rady? Na pewno skończyła się budżetowo-kontrolna sielanka, gdzie władza dzięki „swojej” komisji rewizyjnej kontrolowała się sama. Interesująco będzie też w komisji budżetu i finansów. Wnikliwa i kompetentna radna Milena Kowalska dokładnie sprawdzi każdą cyferkę podsuwaną radnym przez fachowców z prezydenckiego nadania.
To nie wszystko, zmiany w komisji rewizyjnej to także zapowiedź problemów z dopychaniem co bardziej kontrowersyjnych pomysłów władzy. To także szansa na przywrócenie opinii publicznej elementarnej wiedzy na temat tego co się w spółkach komunalnych dzieje. Owszem komisja rewizyjna nie może bezpośrednio kontrolować działalności spółek miejskich. Ale należy to stwierdzenie właściwie rozumieć. Nie ma prawa do bezpośredniego przeglądania dokumentów finansowych spółki, poszczególnych faktur, umów zawieranych z podmiotami zewnętrznymi, nie może rozliczać prezesów i członków zarządu, ustalać ich wynagrodzenia, wnioskować o dodatkowe premie, itd. W praktyce wcale to nie oznacza, że komisja nie ma prawa się tymi sprawami interesować, bowiem te kwestie i żądania wyjaśnień w tych przykładowych tematach ma prawo, a nawet obowiązek kierować bezpośrednio do prezydenta miasta, który z racji swoich uprawnień (wykonywania funkcji nadzoru właścicielskiego) zwraca się do organów spółki z prośbą o udostępnienie dokumentów i stosowne wyjaśnienia.
Warto tu przypomnieć, że komisja rewizyjna to jedyny organ rady mogący wnioskować o udzielenie bądź nie prezydentowi absolutorium.
W komisji polityki społecznej może również dziać się wiele. Jej przewodniczący Jakub Paduch planuje poważne zajęcie się jakością powietrza. To czym oddychamy z roku na rok staje się większym utrapieniem. I ni
Ostatni rok kadencji zapowiada się zatem bardzo interesująco.