728 x 90

Prezydenckie nieścisłości budżetowe

Prezydenckie nieścisłości budżetowe

Radni Platformy pytają wprost o sytuację finansową miasta. Czy niedoszacowanie skutków reformy oświaty zagraża płynności finansowej Ostrowa?

– Zachwianie płynności to nie bankructwo – tłumaczy radna Milena Kowalska. Przypomnijmy, że Prezydent Beata Klimek zarzucała radnemu Jakubowie Paduchowi, że ten pytając o płynność miejskich finansów destabilizuje ich sytuację. – Mamy prawo pytać! O tym, że szacunki kosztów reformy oświaty są błędne, mówiłem już na początku roku – podkreśla radny Mariusz Leki.
Dziwne rzeczy dzieją się też z urzędowymi dokumentami. – Raport o stanie oświaty pierwszy raz nie uwzględnia placówek niepublicznych – mówi radny Andrzej Kornaszewski – czy jest tam coś do ukrycia? – pyta.
– Czy całe to zamieszanie nie jest przygotowywaniem opinii do obniżenia ratingu miasta? – pyta radna Milena Kowalska. Teraz ocena Ostrowa to A + z perspektywą stabilną. Zdaniem radnej Kowalskiej obniżka ratingu to problemy z pozyskiwaniem kredytów i większe koszty ich spłaty. – To także świadectwo pogorszenia koniunktury i problemy z przyciąganiem inwestorów.