728 x 90

Prezesi czują lepiej?

Prezesi czują lepiej?

Na połączonym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, jak co roku miano rozmawiać o kondycji ostrowskich spółek komunalnych.
Niestety, prezydent i prezesi spółek pierwszy raz w historii zlekceważyli radnych, a co za tym idzie – mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. Padały pytania o podział dywidend, nagrody dla członków zarządów, formę zatrudnienia i obecność w kontraktach klauzul o zakazie konkurencji, a co za tym idzie odszkodowań. Ten ostatni temat dotyczy w szczególności prezesa dawnego Holdikomu, Bartosza Ziółkowskiego, który po odwołaniu z tej funkcji w poprzedniej kadencji przez rok pobierał już z tego tytułu kwoty odpowiadające niemałemu wynagrodzeniu. Padło też pytanie, czy Bartosz Ziółkowski będąc prezesem CRK vel Holdikomu, przebywa na urlopie bezpłatnym w MZK?
Przewodniczący Mariusz Leki określił tę sytuację jako niebezpieczny precedens. Przewodnicząca Milena Kowalska zwracała zaś uwagę, że zachowanie prezesów niepotrzebnie naraziło mieszkańców na koszty związane z organizacją posiedzenia.
Zachowanie prezesów paradoksalnie jest powodem do optymizmu. Oni nie chcą się wychylać. Może lepiej czują nadchodzącą zmianę? Może liczą, że u nowych włodarzy co – nieco skapnie ze stołu?