728 x 90

Ostrowskie morowe powietrze

Nasze dzieci toną w smogu i spalinach. Otoczenie żadnego z ostrowskich przedszkoli nie spełnia norm jakości powietrza WHO. Władze miasta chwalą się w tym czasie dyplomami zaświadczającymi, że żyjemy w ekomieście.

Dzieci to grupa szczególnie narażona na skutki smogu. Dlatego autorzy raportu “Polskie przedszkola w smogu” (opublikowany na stronie wyborcza.pl) porównali oficjalne dane dotyczące stężeń zanieczyszczeń powietrza z rozmieszczeniem niemal 12 tysięcy przedszkoli w Polsce. Ocenili też, jak stężenie smogu w różnych miejscach wpłynie na zdrowie dzieci poniżej 5 roku życia.
Powietrze w sąsiedztwie żadnego ostrowskiego przedszkola nie spełnia norm WHO dla pyłu PM2,5.
Jeszcze gorzej jest z normą pyłu PM 10. Powietrze w sąsiedztwie praktycznie wszystkich ostrowskich przedszkoli przekracza dopuszczalne dobowe normy dla pyłu PM10 przez około 100 dni w roku!
Odszukaj przedszkole twojego dziecka!

Tam gdzie umiejscowione są ostrowskie przedszkola na skutek zanieczyszczenia powietrza ryzyko zakażenia dolnych dróg oddechowych (np. zapalenia płuc czy oskrzeli) u dzieci rośnie przeciętnie o 25% w skali roku. Podobnie jest z ryzykiem hospitalizacji dzieci z powodu zapalenia płuc. W dniu występowania największego smogu rośnie o około 10%.
Główną przyczyną – zdaniem autorów raportu Greenpeace – jest niska emisja, wszystko to co wrzucamy do pieców i jak to oraz w czym palimy.
Na drugim miejscu jest ruch samochodowy. To nie przypadek, że jakość powietrza w Ostrowie nie poprawiła się znacząco po uruchomieniu obwodnicy. Duża część ruchu ma bowiem charakter lokalny i tylko druga rama komunikacyjna uwolniłaby centrum od korków i zanieczyszczeń. Zarzucenie tego projektu na lata będzie obciążać ekipę Beaty Klimek i ją osobiście. Podobnie zresztą jak fasadowe działania dotyczące dotacji do zmiany sposobów ogrzewania, czy skandaliczne zaniechania przy staraniach o stację pomiarową jakości powietrza. To przez brak uznawanych przez urzędy wyników pomiaru miasto nie może się starać o wsparcie różnych przedsięwzięć dotyczących jakości powietrza.