728 x 90

Nie tnij wszystkiego – to może słono kosztować!

Nie  tnij wszystkiego – to może słono kosztować!

Nie można wycinać wszystkich drzew. Jak sprawdzić, które są chronione?

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody pozwoliła łatwiej wycinać drzewa i krzewy. Wciąż istnieje jednak sporo ograniczeń i trzeba o nich pamiętać przed przystąpieniem do wycinki.
Nie można wycinać wszystkich drzew. Jak sprawdzić, które są chronione? O tym donosi portal samorządowy.

• Znowelizowana ustawa o ochronie przyrody pozwala na wycinkę drzew z prywatnej posesji bez zezwolenia.

• Nie znaczy to, że można wycinać wszystko bez ograniczeń. Szczególnie uważni muszą być właściciele działek w parkach krajobrazowych oraz na obszarach chronionego krajobrazu.

• Specjalną ochroną objęte są również pomniki przyrody albo zieleń objęta ochroną konserwatorską.

• Łatwo można sprawdzić w internecie, czy określone krzewy i drzewa podlegają dodatkowej ochronie.

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje ustawa, która złagodziła przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów. Jednocześnie w całym kraju słychać głosy o niekontrolowanej i masowej wycince zieleni. Niestety coraz częściej pojawiają się też sygnały, że drzewa wycinane są na tzw. obszarach chronionych.
O wciąż obowiązujących ograniczeniach w wycince drzew przypomina samorząd województwa mazowieckiego. Apeluje przy tym o rozwagę i zapoznanie się ze wszystkimi przepisami dotyczącymi wycinki.

– Ostatnio otrzymujemy coraz więcej sygnałów związanych z wycinką drzew na obszarach chronionego krajobrazu. Napływają one zarówno od pracowników urzędów gmin i miast, jak i mieszkańców Mazowsza, którzy są zaniepokojeni masową wycinką drzew – podkreśla Tomasz Krasowski, dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa.

Czytaj też: Dlaczego miasta wycinają więcej drzew niż w ubiegłym roku?

Należy pamiętać, że tzw. ustawa Szyszki nie daje pełnej swobody wycinki drzew na wszystkich prywatnych działkach. Przede wszystkim – są znaczne ograniczenia wycinki drzew objętych dodatkową ochroną – m.in. drzew w parkach krajobrazowych oraz na obszarach chronionego krajobrazu, a działki prywatne często znajdują się na takich terenach.

Specjalną ochroną objęte są również pomniki przyrody oraz zieleń objęta ochroną konserwatorską, o czym mówi ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ponadto wycinka jest ograniczona w okresie lęgowym ptaków (1 marca – 15 października) oraz na terenach będących obszarami rozrodu, wychowu młodych, żerowania czy po prostu odpoczynku gatunków chronionych. Należy przy tym pamiętać, że właściwie wszystkie gatunki ptaków są w Polsce objęte ochroną prawną.

Mapę z oznaczeniem pomników przyrody i obszarów chronionych znajdziemy pod adresem http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy. (fot. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska)
Mapę z oznaczeniem pomników przyrody i obszarów chronionych znajdziemy pod adresem http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy. (fot. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska)

Każdy kto posiada działkę w parku krajobrazowym bądź obszarze chronionego krajobrazu musi pamiętać, że nie wolno mu usuwać drzew, na których (bądź przy których) znajdują się nory, legowiska, gniazda czy też inne schronienia i miejsca rozrodu dziko żyjących zwierząt. Bezwzględnie, dotyczy to drzew i krzewów stanowiących zadrzewienia przydrożne, śródpolne i nadwodne.

Czytaj też: Wycinka drzew tylko po rejestracji

Urzędnicy podkreślają, że nawet na terenach niebędących obszarami chronionymi, podczas wycinki drzew i krzewów, nie można niszczyć ostoi lub nawet zwyczajnych miejsc przebywania gatunków chronionych, czyli m.in. wszystkich płazów i gadów czy też większości gatunków ptaków.

Jak sprawdzić czy nasza działka leży w obszarze chronionego krajobrazu? Na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska znajduje się specjalna mapa, na której każdy mieszkaniec może to w prosty sposób zweryfikować.
za portalsamorządowy.pl