728 x 90

Kłamstwo ma krótkie nóżki

Kłamstwo ma krótkie nóżki

Co wydarzyło się na komisji budżetowej? Nastąpił jasny sprzeciw wobec lekceważenia mieszkańców i stanowionego przez Radę Miejską prawa. Pod koniec roku 2017, jeszcze przed przyjęcie budżetu na rok 2018, Rada Miejska przyjęła pierwszy obywatelski projekt (czyli taki, który poparli swoimi podpisami mieszkańcy Ostrowa, a który złożyła grupa inicjatywna – w tym przypadku Nowoczesna). Dotyczył on realizacji programu leczenia niepłodności metodą in vitro przez Miasto. Obowiązkiem Prezydenta zgodnie z prawem było wykonanie tego projektu – czyli przede wszystkim zarezerwowanie pieniędzy w budżecie miasta na ten cel. Prezydent Beata Klimek tego nie zrobiła, środków nie ma do dnia dzisiejszego, mimo, że zgodnie z prawem procedura leczenia powinna już zostać uruchomiona.

Na wczorajszej Komisji Budżetu i Finansów, jak co miesiąc, Radni podejmowali decyzję dotyczącą zmian w budżecie Miasta oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. Prawo stanowi, że takie zmiany wywołać może wyłącznie Pani Prezydent. Wśród zmian proponowanych przez Panią Prezydent pojawiła się propozycja wprowadzenia do budżetu na rok 2018 kwoty, która ma być przeznaczona na program in vitro. Tyle tylko, że proponowana kwota to mniej niż 20% sumy potrzebnej do zrealizowania programu zgodnie ze stanowionym przez Radę Miejską prawem. Pani Prezydent nie uwzględniła także tego, że program nie jest zadaniem rocznym i powinien zostać wprowadzony także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W 2018 roku w budżecie Miasta powinna zostać zaplanowana kwota 253 000 zł, a w 2019 roku 230 000 zł, czyli w sumie w Wieloletniej Prognozie Finansowej powinna znaleźć się kwota 483 000 zł. Tymczasem Pani Prezydent zaproponowała wyłącznie 50 000 na rok 2018.
Po tym jak wytłumaczono, że nie nastąpi w najbliższym czasie zwiększenie środków, czyli uchwała nie zostanie wykonana, większość Radnych w ramach protestu na działania niezgodne ze stanowionym przez nich prawem, zagłosowała przeciwko zmianom w Wieloletniej Prognozie Finansowej i uchwale budżetowej. Niezależnie od światopoglądu i zdania na temat finansowania programu in vitro z budżetu Miasta, nie ma zgody na działania niezgodne z prawem. Zagłosowanie za takimi zmianami byłoby precedensem i stworzyłoby ryzyko, że każdy program uchwalany przez Radę Miasta będzie realizowany wybiórczo – a takich programów podejmuje się bardzo dużo. Co wydarzyłoby się gdyby nagle na przykład stwierdzono, że z programu mieszkaniowego pominie się część związaną z wydzieleniem w mieszkaniach łazienek? Głosowanie przeciw było jasnym sygnałem, że nie ma zgody na taki wyłom. Niestety, zmiany w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej głosowane są zbiorowo, nie ma możliwości wyrażenia zgody na jedną zmianę, a na inną nie.