728 x 90

5 metrów nad ziemią…

5 metrów nad ziemią…

Tyle ma sięgnąć – zgodnie z urzędową propozycją – hałda odpadów na ostrowskim składowisku.
Radny Jakub Paduch ostrzega mieszkańców Zębcowa”

Poniżej zamieszczamy kopię pisma w przedmiotowej sprawie. Jego język, zgodny zapewne z urzędową pragmatyką, na pewno nie ułatwi mieszkańcom orientacji w skutkach „konsultowanych” rozwiązań.