728 x 90

Zmieniają za grubą kasę

Zmieniają za grubą kasę

Ilekroć władza publikuje rejestr umów mamy odruch trzymania się za portfel. W drugim półroczu mieszkańcy Ostrowa znów złożą się na reklamę Urzędującej i jej ferajny. Kolejne 60 tysięcy złotych przyjmie od mieszkańców miasta Telewizja Proart. Tytuł programu „Zmieniamy Ostrów dla Ciebie” wymaga jednak szczegółowego objaśnienia.

Owo zmienianie to budowa niezbyt często otwieranego basenu, do którego zawsze trzeba będzie dopłacać i nie ma innego wyjścia. Zmienianie to również odpuszczenie sprzątania i dbałości o zieleń. Zmienia się również podejście do miejskich inwestycji. Zamiast tych, które realnie poprawiają poziom życia mieszkańców są propagandowe popisówki. Nie ma realnych pieniędzy na poprawę jakości powietrza? Za to są na wyczynowych sportowców. Nie ma fachowców potrafiących dobrze sporządzić wniosek o dofinansowanie inwestycji w miejskie wodociągi? Za to są gwiazdy propagandy od wyklejania billboardów z coraz dalszymi od realiów hasłami.
Oto zmiana. Zarastające brudem i chwastami miasto z grupą tromtadrackich hejnalistów głoszących chwałę niekompetentnej i coraz bardziej żałosnej władzy, otoczonej grupką akolitów z wątpliwymi mandatami, zarzutami prokuratorskimi, wreszcie złodziejami domen i cudzych pomysłów. Nie wiadomo tylko skąd to „dla Ciebie” w tytule programu, powinno być „dla siebie” wtedy wszystko byłoby jasne.