728 x 90

Tero my, czyli Urząd na zakupach

Szanowna Pani Prezydent,

W ostatnim czasie chwaliła się Pani Prezydent pozyskaniem nagrody w konkursie „Teraz Polska”, która to w części dotyczącej gmin jest nagrodą dla „najlepszych, pod względem gospodarności oraz atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców, gmin w Polsce”, i która to nagroda „będzie promować gminę, podkreślając jej wszechstronną atrakcyjność oraz spełni rolę magnesu przyciągającego do wyróżnionej gminy mieszkańców oraz inwestorów. Będzie także gwarantem solidności i wzorowej pracy Urzędu.”

Aby uzyskać tę nagrodę należy przesłać organizatorowi ankietę rejestracyjną i uiścić opłatę rejestracyjną w wysokości 500 zł. Następnie należy wypełnić ankietę weryfikacyjną i uiścić opłatę w wysokości 6000 zł (kwota dla gmin wielkości Ostrowa Wielkopolskiego). Na etapie weryfikacji, komisja ocenia daną gminę na podstawie danych GUS oraz ankiety weryfikacyjnej, w której zwraca się uwagę m. in. na „zakres działań Urzędu związanych z promocją gminy”. W efekcie komisja nominuje gminy, a kapituła wyłania laureatów, którzy przez rok mają prawo posługiwać się godłem „Teraz Polska” z możliwością przedłużenia.

Powyższe dane, które pozyskałem ze strony internetowej konkursu wskazują, że jak miało paść z Pani ust na jednym ze spotkań nie „zdobyła Pani godło Teraz Polska”, a uproszczając procedurę, kupiła Pani ten tytuł.

Mając na uwadze powyższe proszę o odpowiedź na pytania:

1. Czy kwotę 6500 zł, konieczną dla ostatecznego uzyskania nagrody „Teraz Polska” uiściła Pani na konto organizatora konkursu ze środków prywatnych, czy też ze środków z budżetu Ostrowa Wielkopolskiego, na który składają się mieszkańcy naszego miasta?

2. Czy w dniu odbioru nagrody tj. 18 czerwca br. przebywała Pani na urlopie, czy też w delegacji? Jeśli w delegacji, jaki był łączny koszt Pani wyjazdu do Warszawy w celu odebrania nagrody?

3. Jaki był cel de facto zakupu nagrody, czy mieści się on w Pani priorytetach inwestycyjnych jako prezydenta miasta?

4. Jakich korzyści dla przeciętnego mieszkańca Ostrowa Wielkopolskiego oczekuje Pani w związku z tą nagrodą?

5. W ilu i w jakich płatnych plebiscytach brało udział miasto i spółki komunalne od dnia 9 grudnia 2014 r.? Kto pokrył koszty z tym związane?

Proszę także o udostępnienie ankiety weryfikacyjnej, jaką wysłała Pani do organizatora konkursu w celu ostatecznie otrzymania nagrody „Teraz Polska”.