728 x 90

„Przyjazny” Ostrów

„Przyjazny” Ostrów

Przypominamy nowe, obowiązujące od dziś stawki za wywóz odpadów. Przypominamy także mieszkańcom Ostrowa, komu je zawdzięczają. To klub „Przyjazny” Ostrów Beaty KLIMEK.

– 18,00 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
– 33,00 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.