728 x 90

Potyczki z temidą

Potyczki z temidą
Gdyby ową rewitalizację potraktować poważnie, rozsądne władze znalazłyby sto argumentów, by Górecznik otworzył swój miejski oddział gdzieś na Rynku, a nie w galerii Ostrovia.

Beata Klimek jest pierwszym prezydentem Ostrowa, który prawomocnie przegrał proces karny. Sprawę co prawda warunkowo umorzono, ale niesmak pozostanie aż do końca kadencji. Niezależnie od barw politycznych prezydent miasta nie może gadać co mu ślina na język przyniesie.

Sąd Okręgowy w Kaliszu w dniu 22 grudnia 2016r. podczas rozprawy apelacyjnej podtrzymał w całości wyrok Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z 6 lipca 2016r. Sąd potwierdził, że Prezydent Beata Klimek pomówiła Sylwię Nowicką i Piotra Nowickiego w maju 2015r. na Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego za pomocą środków masowego komunikowania.
Prezydent Beata Klimek podczas sesji zarzuciła Sylwii Nowickiej, że ta zlecała swojemu mężowi wykonanie usług, za które miał płacić Urząd Miejski i spółki miejskie. Sąd już prawomocnie uznał, że Prezydent Klimek mówiła nieprawdę.