728 x 90

Oświadczenie Klubu Radnych PO oraz radnych niezależnych

Oświadczenie Klubu Radnych PO oraz radnych niezależnych

W związku z materiałem zamieszczonym przez Marka Radziszewskiego, przestawiającego się jako dziennikarz, w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP i radnych niezależnych oświadczam, że przekazane w tym materiale „informacje są zmanipulowane, w części kłamliwe i godzące w dobre imię przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, a zamieszczone na stronie internetowej, na której Marek Radziszewski publikuje swoje materiały, anonimowe komentarze naruszają dobra osobiste radnych, są pomówieniem i w związku z tym zamierzamy skierować tę sprawę do organów ścigania.
Spotkanie informacyjne radnych ze wszystkich klubów i niezależnych z przedstawicielami spółki BM SLAM, które odbyło się we wtorek 22 maja br w urzędzie miejskim, zostało zwołane na prośbę przedstawicieli spółki, którzy chcieli zapoznać panią prezydent i radnych ze swoją najnowszą propozycją dotyczącą obiektów przy ul. Kusocińskiego. Na spotkanie to wdarł się siłą Marek Radziszewski z kamerą, nakręcił je, a następnie opatrując je zmanipulowanym i częściowo nieprawdziwym komentarzem, po wycięciu części materiału, który widocznie nie pasował mu do wygłoszonych tez, upublicznił. W spotkaniu nie uczestniczyła pani prezydent, która dopiero po zakończeniu spotkała się w urzędzie z Markiem Radziszewskim, odbywając długie spotkanie. Dziwne to i zastanawiające.
W związku z opisaną sytuacją chciałbym raz jeszcze poinformować mieszkańców naszego miasta, że rada miejska dwukrotnie w okresie ostatnich lat dała zielone światło pani prezydent Klimek odnośnie wyboru działań i środków finansowych dotyczących budowy hali widowiskowo- sportowej. Informacyjne spotkanie wtorkowe nie zmienia więc jednego- to pani prezydent podejmuje w chwili obecnej jednoosobowo decyzje w sprawie hali, to pani prezydent odpowiada za jak najkorzystniejsze dla miasta i mieszkańców wydanie na ten cel publicznych pieniędzy.

W imieniu Klubu radnych Platformy Obywatelskiej i radnych niezależnych
Andrzej Kornaszewski