728 x 90

Odpowiednie dać rzeczy nazwanie

Odpowiednie dać rzeczy nazwanie

Dofinansowanie, finansowanie, wsparcie z Unii. Miejska władza dokonuje językowych łamańców, by nie nazwać kredytu kredytem.
Zgodnym głosem, od prezydent przez jej zastępców wszyscy starają się pleść opowieść o darmowej (bądź półdarnowej) mannie, jaka dzięki miłościwie panującym, spada na Ostrów.
Mamy bardzo złą wiadomość – ta manna jest niestety płatna – zaczniemy za nią płacić. Oby było to już po rządach tych Gierków nowej generacji.
Miasto ma spłacać pożyczkę w latach 2025-2045 w ratach od 100 tysięcy do 7 milionów złotych.
Tak właśnie, to POŻYCZKA, a nie żadne czary mary.