728 x 90

Ciężka praca popłaca

Ciężka praca popłaca

Bardzo (czy bardzo ciężka czy bardzo popłaca niech czytelnik rozstrzygnie sam). Beacie Klimek wypłacono 32 tysiące złotych za niewykorzystany urlop. Wypłata nie spodobała się (nie wiemy czy bardzo) Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Sprawę tak opisuje EOstrów na facebooku.
https://www.facebook.com/514303648584177/photos/a.515187071829168/3059692264045290/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDwjpqmogngoY7VYIIyFVdL6XyO4OHVCPBgfeuytGUDoexQPPgM_UcSBGEeQqE89Vga56kh_Q8sp40QxaPtAr1mkbTiSWpnxdQVo9iNUUEqxTRmmO3x1hhHDhBsvm95aXHpzAz1jxwLttYXi8wqPQWCVzEHC3_AQUcMurR6csnzgFxfnfJ91ol6-pL5B62lP42M4hlx99TDs9xodbVLfXF7E-Lk1WUgaMYUyZtCrErXBNrsECCRxTSyy_P-qXLQjV_l0x5kIcbZ5xWyCt7udAPV3kGu_C_a680amEvGvDFX185LB9sx2HzyFQRddg16HzP8hRXKM88Ht-tDSJvbwT7hWQ&__tn__=-R