728 x 90

Nowoczesna walczy o drzewa

Nowoczesna walczy o drzewa

W związku z masową wycinką drzew na podstawie Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach, jako Nowoczesna Ostrów Wielkopolski, zwracamy się do Pani Prezydent z apelem, o poparcie idei nasadzania drzew. Poruszeni skalą zjawiska usuwania zdrowych drzew w całym kraju, apelujemy o wyznaczenie terenów pod nasadzenia drzew na terenach należących do miasta.
Chcielibyśmy podjąć się zorganizowania akcji nasadzeń drzew i zaproszenia do niej zarówno mieszkańców, jak również przedsiębiorców, oraz pracowników firm mieszczących się na terenie Ostrowa Wielkopolskiego. Ponadto zakładamy stopniowe rozprzestrzenianie się terenu leśnego dzięki upowszechnianiu zwyczaju sadzenia drzew w związku np. z upamiętnieniem narodzin dziecka czy też innych ważnych wydarzeń w życiu mieszkańców.
(źródło – facebook Nowoczesna Ostrów Wlkp)