728 x 90

Na wypadek ptasiej grypy

Na wypadek ptasiej grypy

W Starostwie Powiatowym w Ostrowie odbyło się posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone przygotowaniom na ewentualność wystąpienia na terenie Powiatu Ostrowskiego ptasiej grypy.

Chociaż było to kolejne spotkanie wyznaczone kilka tygodni wcześniej wydarzenia z ostatnich dni podniosły jeszcze jego aktualność. Dzień wcześniej bowiem w miejscowości Kaliszkowice Kaliskie (Powiat Ostrzeszowski) wykryto wirus ptasiej grypy w stadzie ptaków hodowlanym. Zgodnie z procedurami wyznaczone zostały strefy zagrożone, w której znalazły się także miejscowości z terenu Powiatu Ostrowskiego.

Podczas spotkania, w którym uczestniczyli: władze Powiatu Ostrowskiego, Sieroszewic i Przygodzic, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Policja, Straż Pożarna, Powiatowy Zarządu Dróg, pracownicy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Obronności omawiano szczegółowe zasady postępowania w przypadku zarówno pojawienia się wirusa, zarówno działania prewencyjne, jak i szczegółowe postępowanie w przypadku likwidacji stad chorych oraz zachowania się ludzi i możliwości zaangażowania poszczególnych służb i inspekcji.

Na wjeździe do obszaru zagrożonego zamontowane zostaną tablice ostrzegawcze, na drodze umieszczone będą maty ze środkiem dezynfekcyjnym, a sytuacja będzie na bieżąco monitorowana. Duża rola edukacyjna i prewencyjna spoczywać będzie na sołtysach danej miejscowości, którzy do wszystkich gospodarstw dostarczą informacje nt. postępowania m.in. zakazu wypuszczania drobiu gospodarskiego oraz informowania Powiatowego Lekarza Weterynarii w przypadku każdego podejrzanego, nawet pojedynczego przypadku padnięcia drobiu.

W Powiecie Ostrowskim, który ma rolniczo-przemysłowy charakter funkcjonuje kilkaset kurników. Skala produkcji drobiarskiej jest więc ogromna i proporcjonalne do wielkości produkcji zagrożenie. Dlatego tak ważne jest, żeby każdy z hodowców przestrzegał teraz bardzo surowych reżimów sanitarnych m.in. poprzez ograniczenie wejść osób postronnych do gospodarstw, kontakt z dzikim ptactwem i współpracę w realizacji zaleceń służb weterynaryjnych.

kal