728 x 90

Apel wielce kłopotliwy dla Prezydent Ostrowa

Apel wielce kłopotliwy dla Prezydent Ostrowa

Nie wyrażamy zgody na udostępnienie naszych danych osobowych i zwracamy się z zapytaniem, czy ma Pani Prezydent świadomość, że pomoc w organizacji bezprawnych wyborów kopertowych będzie stanowiło złamanie obowiązujących przepisów? Radni Koalicji Obywatelskiej piszą apel do prezydent Beaty Klimek.
Apel przypomina o obowiązującym prawie, przypomina o powinnościach, a cała sytuacja jest dla urzędującej prezydent Ostrowa szczególnie kłopotliwa.
Teraz już naprawdę koniec z bujaniem się trochę tu, trochę tam. Teraz już naprawdę trzeba się określić.