728 x 90

Magdalena W. i paragrafy

Magdalena W. i paragrafy

Art. 284. § 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
(…)
Z zarzutem z drugiego paragrafu wkrótce zmierzy się przed sądem karnym jedna z podpór koalicji rządzącej Miastem, radna Magdalena W. Radna znana ze złożonego w jej sprawie wniosku o wygaszenie mandatu, zastępczej decyzji Wojewody Wielkopolskiego w tej sprawie, posłusznego głosowania pod dyktando prezydencji, wreszcie z bezprzykładnego ataku na stowarzyszenie prowadzące hipoterapię dla dzieci.

Teraz okazuje się, że wszystkie te osiągnięcia mogą zblednąć wobec zainteresowania prokuratury działaniami radnej w jednym z ostrowskich klubów sportowych. Radna działała w nim tak udatnie, że aż sprawą musiały zainteresować się właściwe organa. Radna jest również przewodniczącą komisji Rady ds Edukacji, kultury, kultury fizycznej i sportu. Szczególnie ta edukacja i kultura brzmi w tej sprawie cudacznie.
Kilka kadencji temu mieliśmy w Ostrowie do czynienia z podobną sytuacją. Jeden z radnych wówczas również został oskarżony i wobec zarzutów po prostu złożył mandat…
Czy można liczyć na podobne zachowanie radnej? Cóż jest przedstawicielką koalicji, której liderka ma już za sobą potyczkę z temidą. Potyczkę zakończoną prawomocnym wyrokiem i obowiązkiem przeproszenia Sylwii i Piotra Nowickich za kłamliwe oskarżenia rzucone pod ich adresem. Jest jeszcze taka możliwość, że propagandzista K0łaciński założy stronę Sąd w 0strowie i radną uniewinni. Byłoby to bardzo w stylu tej żałosnej, czasem pisanej przez „zero” władzy. Ta zresztą, jak zwykle w trudnych momentach, milczy wyniośle – bo ważne jest wyłącznie by się dobrze kojarzyć. Nawet w tym „zerowym” – nomen omen – towarzystwie.