Zajęci cięciami na Waryńskiego nie zwróciliśmy uwagi…

A tu prezes Siekiera zrobił sobie szybka wycieczkę do Parku Miejskiego