728 x 90

Utracone zaufanie do Prezydent Beaty Klimek

Utracone zaufanie do Prezydent Beaty Klimek

Wielu mieszkańców -w tym także ja- obdarzyło Panią Prezydent zaufaniem w kwestii hali. Niestety zostało ono doszczętnie zniszczone. Na początku kadencji jako przewodniczący Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami poprosiłem Pana Torzyńskiego o przedstawienie koncepcji nowej hali przy ulicy Wojska Polskiego – Obszerne fragmenty sesyjnego wystąpienia Radnego Mariusza Lekiego.

Nie jest tajemnicą, że od początku byłem zwolennikiem wybudowania nowej hali, a nie remontowania K1. Doskonale pamiętam Pani ówczesne komentarze – z ogromną pewnością zadawała Pani Radnym pytania, czy wolimy aby miasto ponosiło koszty budowy hali, czy powinien to zrobić prywatny inwestor na własną rękę. Odpowiedź była oczywista, ale zbyt piękna żeby była możliwa do zrealizowania. Wtedy po raz pierwszy odsunęła Pani w czasie temat budowy hali, która mogłaby już dziś służyć mieszkańcom.

Kiedy po kolejnych sukcesach BM Slam emocje dotyczące hali sięgały zenitu krzyczała Pani razem z Panem Radnym Lisieckim z balkonu ratusza, że podjęła decyzję – zupełnie z nami tej wizji nie konsultując – hala powstanie przy K1. Mimo moich wielu wątpliwości, które pojawiły się w związku z tą ogłoszoną decyzją, postanowiłem nie przeszkadzać w budowie hali przy Kusocińskiego – dla dobra sportu i ostrowskich kibiców.
Rada Miasta i kibice obdarzyli Panią wtedy ogromnym zaufaniem. Ale dla Pani to był tylko kolejny przystanek w przedłużaniu procesu budowy hali – po raz kolejny postanowiła Pani przypudrować rzeczywistość.

Wystąpienie spod ratusza – można odsłuchać tutaj
Miasto wydało wtedy na opinie prawne i opracowania prawie 40 tysięcy zł! Niestety nie znamy wszystkich kosztów, które zostały poniesione w celu rozpoczęcia modernizacji hali przy ulicy Kusocińskiego, ponieważ odmawia Pani mieszkańcom prawa do transparentności. Modernizacja ostatecznie nie doszła do skutku, a kosztami przygotowań obarczeni zostali – czy to w opłatach za usługi komunalne, czy swoich podatkach- mieszkańcy Ostrowa. To skandal, że wydała Pani kilkadziesiąt tysięcy zł pieniędzy mieszkańców na opracowania, które mówiły o tym, że inwestycje powinna realizować spółka CRK, a dziś próbuje nam Pani udowadniać, że jest zupełnie odwrotnie.
Obecnie zaprezentowała Pani 4 koncepcje, które zawierają w sobie wiele niewiadomych. To jednak Pani w ramach swoich kompetencji wybierze daną koncepcję, a my jako strażnicy prawa i finansów naszego miasta, musimy tworzyć ramy w których ta koncepcja zostanie wybrana.
Obawiamy się, że decyzja dotycząca przeznaczenia 600 000 zł jest po raz kolejny ruchem, który ma na celu odłożyć do wyborów proces budowy hali. Zadanie zostanie wpisane, a procedura będzie się w typowy dla Pani działań sposób przedłużać. Dlatego dziś proponujemy aby za przeznaczone dziś na zadanie 100 000 zł zleciła Pani realizację programu funkcjonalno-użytkowego dzięki, któremu poznamy wymagania i oczekiwania względem hali. Umożliwi to wybranie najlepszej formuły finansowania i realizacji przedsięwzięcia.
Jednocześnie 500 000 zł zostanie zdeponowane na wolnych środkach po to, aby kiedy zapadnie decyzja dotycząca formy, przeznaczyć je na realizację zadania. Jeżeli tak jak proponuje to Pani w harmonogramie, uda się stworzyć program funkcjonalno-użytkowy w lutym/marcu, to już na następnej, bądź marcowej sesji zostaną przekazane dalsze środki, które do tego czasu będą czekały w ramach wolnych środków na kolejne ruchy dotyczące hali.
W tym czasie jako Rada Miasta chcemy aby jasno zadeklarowała Pani na jaką koncepcje chce Pani przeznaczyć środki, jakie będą dokładne koszty i aby wskazała Pani źródło w Wieloletnim Programie Finansowym, bo to on powinien być gwarancją realizacji inwestycji. Nie może być tak, że tak ważne dokumenty jak budżet i WPF, które są podstawą realizowania stabilnego rozwoju miasta, traktowane są drugorzędnie, lub jak to Pani powiedziała podczas ostatniej komisji „tylko jako klasyfkacja”. Mieliśmy już w tej kadencji przykłady Pani nieodpowiedzialnych deklaracji, które nie posiadały swojego odzwierciedlenia w zarezerwowanych w ramach budżetu i WPF środkach – mam na myśli choćby wykup terenów za parowozownia czy budowę krytego basenu na który co prawda środki we wrześniu 2016 się znalazły, ale już w listopadzie 2017 zostały zredukowane.
Uważamy, że taki podział środków będzie mobilizacją do sprawnego działania. Pieniądze nie zostają przekazane na inne wydatki, ale mieszkańcy za naszym pośrednictwem mają prawo rozliczyć Panią z realizacji poszczególnych etapów budowy hali.
Podobno łatwiej jest odbudować zburzone miasto niż zburzone zaufanie – my swoim działaniem chcemy odbudować zburzone zaufanie mieszkańców i kibiców, ale także pokazać, że nie ma pozwolenia na mydlenie mieszkańcom oczu, a hala już wkrótce przestanie być marzeniem, a stanie się rzeczywistością, Naszym punktem honoru jest przez proces realizacji hali sprawnie przeprowadzić miasto!