728 x 90

Tajemnica hali

Tajemnica hali

Oświadczenie ostrowskiego koła .Nowoczesnej

W grudniu ubiegłego roku ostrowscy .Nowocześni złożyli wniosek do prezydent Beaty Klimek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie hali widowiskowo – sportowej.  W związku z zainteresowaniem i emocjami, jakie budzą dwa możliwe rozwiązania, tzn. zakup rozbudowanej hali przy ulicy Kusocińskiego 1 i budowa nowej hali przy ulicy Wojska Polskiego, wnioskowali oni o przedstawienie obu koncepcji architektonicznych wraz informacjami na temat planowanej wielkości obiektów, ich infrastruktury wewnętrznej i zewnętrznej, szacowanych kosztów, terminów realizacji i możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Podobny wniosek skierował do prezydent miasta radny Wojciech Matuszczak, który dodatkowo zwracał uwagę na konieczność zadłużenia miasta w związku z planowaną inwestycją.

Z odpowiedzi na oba wnioski wynika, że konsultacji nie będzie, a „kluczowymi elementami branymi pod uwagę przez władze miasta będą w szczególności: funkcjonalność obiektu oraz aspekty związane z tą inwestycją”. Jakie aspekty, niestety nie wyjaśniono. Zarówno .Nowoczesna, jak i radny Matuszczak zwracają uwagę na fakt, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej przewidziano kwotę, jaką miasto musiałby wyłożyć na zakup wyremontowanej hali przy Kusocińskiego.  Można zatem przypuszczać, że jest to jedyny brany pod uwagę wariant. A zatem, jego zwolennicy chyba mogą się już cieszyć. Czy jest to decyzja najlepsza z punktu widzenia interesów wszystkich mieszkańców, tego niestety nie wiadomo, bo niestety UM zdecydował inaczej.”