728 x 90

Nowoczesna nas zbadała

Nowoczesna nas zbadała

.Nowoczesna Ostrów Wielkopolski przeprowadziła w dniach 7.11.2016 -7.12.2016 sondaż wśród mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego dotyczący realizacji zadań ważnych dla wszystkich ostrowian, a także tych , istotnych dla mieszkańców poszczególnych osiedli.
W sondażu wzięło udział 511 osób, z czego najwięcej (23,8%) z osiedla nr l -Śródmieście, nr 10 Parcele – Zacharzewskie (14,2%) i nr 2- Wenecja (10,4), a najmniej z osiedla nr 11- Powstańców Wielkopolskich (2,8%).

Najliczniejszą grupę respondentów stanowiły osoby w wieku 18-35 lat (42,6%) i 35-50 (28,6%).
Zdaniem respondentów dwa najważniejsze zadania to budowa północnej ramy komunikacyjnej, za którą opowiedziało się 14,2 % respondentów oraz walka ze smogiem, na co wskazało 14,0% procent ankietowanych.
Kolejne ważne zdaniem ostrowian inwestycje to powstanie aquaparku, za czym opowiedziało się 10,8% ankietowanych  i hali sportowej, którą wskazało 9,8%.
8,6 % respondentów uznało za potrzebną dla ostrowian rozbudowę szpitala powiatowego. Ta sama liczba respondentów (po 8%) dostrzega konieczność remontu stadionu miejskiego i budowy ścieżek rowerowych.
Zaledwie 3 osoby z 511 ankietowanych (0.6%) dostrzegają potrzebę budowy centrum przesiadkowego, 4 osoby (0,8%) budowy drogi między ul. Kościuszki i Paderewskiego. Dokończenie parku 600-lecia uznało za potrzebne 1,4 % respondentów, a budowę sztucznego lodowiska 1,6,%.

Co jest dla Pana/Pani jest najważniejsze w najbliższym czasie w Ostrowie Wielkopolskim?
Wybór opcji, odpowiedziano 51 lx, brak odpowiedzi Ox

 

Najważniejsze potrzeby mieszkańców poszczególnych osiedli to utwardzenie powierzchni dróg,  na co wskazała ponad 1/5 respondentów (21,2%), oświetlenie ulic, wymienione przez 18,2 ankietowanych, oraz powstanie placów zabaw dla dzieci i otwartych siłowni (17,2%).
Co jest dla Pana/Pani jest najważniejsze w najbliższym czasie na Twoim osiedlu?

W pytaniu otwartym respondenci wymieniali najważniejsze dla nich problemy. Najczęściej wskazywano na:
•    Konieczność usprawnienia komunikacji miejskiej, zarówno pod względem liczby przystanków, jak i częstotliwości kursów
•    Rozwiązanie problemów z parkowaniem
•    Za mato zieleni, konieczność nasadzeń drzew oraz tworzenia niewielkich skwerów z ławkami.
•    Utrzymanie czystości, a szczególnie problemy z odchodami zwierzęcymi
•    Stan nawierzchni dróg i chodników (wymieniane ulice: Torowa, Jarzębinowa, Kasztanowa, Łanowa, Długosza, Grunwaldzka, Zielona)