728 x 90

Fachowcy działają, lepiej się schować

Fachowcy działają, lepiej się schować

Do 20 maja samorządy muszą podjąć uchwałę w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy lub miasta. Na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego takim miejscem co roku dopuszczanym w ten sposób do użytkowania latem jest Zalew Piaski-Szczygliczka. Okazuje się jednak, że Prezydent Beata Klimek i podlegli jej urzędnicy nie przygotowali materiałów na czas i nie przedstawili projektów uchwał na sesję kwietniową. A termin mija 20 maja – czyli w niedzielę!
Zapomnieli, bo pewnie wszystkie siły intelektualne Urzędu skierowano na naprawianie płotu przy basenie cacku, który chwiał się prawie tak jak opowieść o fachowości tej nędznej władzy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Herwich skłonił się do prośby urzędu, poszedł na rękę Pani Prezydent i zwołał nadzwyczajną radę – odbędzie się w piątek o godz. 15.00 w Sali Sesyjnej.W piątek 18 maja 2018r. odbędzie się nadzwyczajna sesja rady miejskiej. Decyzja o jej zwołaniu zapadła dziś 17 maja 2018r. Powodem zwołania sesji w trybie pilnym jest fakt, że

Kto tym razem odpowie za zaniedbania i brak prawidłowego zarządzania w Urzędzie Miejskim? Po ostatniej wpadce z wnioskiem o dofinansowanie ekologicznych systemów dla mieszkańców – gdy urzędnicy nie podłączyli do wysyłanego wniosku odpowiednich tabelek i wniosek Ostrowa Wielkopolskiego przepadł ze względów formalnych – stanowisko stracił zastępca prezydenta Jakub Szczurek, a naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Włodzimierz Szymanowski otrzymał naganę. Mimo, iż dokumenty przygotowywał również Wydział Rozwoju Miasta – Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnetrznych.

Przepis artykułu 34a Prawa wodnego nakłada na radę gminy obowiązek podjęcia uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy (ust. 1). Jednak przed podjęciem tej uchwały niezbędne jest przeprowadzenie odpowiedniej procedury. W pierwszej kolejności organizator kąpieliska musi złożyć do organu wykonawczego gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na których planuje utworzyć kąpielisko. Organizator kąpieliska ma czas na złożenie wniosku do 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, przy czym wniosek dotyczyć będzie kolejnego sezonu kąpielowego (ust. 2).
Info: OK24.TV